Reuma PatiŽnten Vereniging Heerlen

en omstreken

Tips


Veilige rollators

Veilige rollators voor gebruik buitenshuis.


Met rollators gebeuren vaak ongelukken, soms met ernstige afloop. Een veel voorkomend verschijnsel;

Banden
Ouderen en gehandicapten zijn de enigen die zich met massieve banden buiten wagen. Massieve banden slaan bij geringe oneffenheden van het trottoir regelmatig en onverwacht dwars op de looprichting. Een voorkomend gevolg is dat de rollator vooruit over de kop slaat. Bovendien veroorzaken massieve banden op het overal aanwezige niet vlakliggend plaveisel permanent ernstige trillingen en schokken op handen en polsen.
Het gebruik van luchtbanden voorkomt blokkeren en over de kop slaan, en is ten opzichte van de massieve band ook veel comfortabeler. Comfort en veiligheid worden nog groter, wanneer de banden niet te hard worden opgepompt. Zacht opgepompte lucht banden nemen hindernissen beter, veren beter en nemen alle schokken en trillingen op handen en polsen weg.
Grote voorwielen
Buitenshuis zijn grote voorwielen veiliger dan kleine obstakels als stoepranden, kuilen, kapotte tegels zijn voor grote wielen geen probleem. Om bij een vierwiel rollator met grotere wielen te voorkomen dat de twee zwenkwielen voor elkaar raken, moet de rollator aan de voorkant wat breder worden
Bijkomend voordeel is dat daarmee de rollator ook stabieler wordt.
De grootte van de achter wielen telt met het oog op veiligheid en comfort minder zwaar, hoewel hier ook geldt hoe groter hoe beter.
Goede maten zijn voorwielen met een diameter van 300 millimeter en achterwielen van 300, 260, of 200 millimeter. De grotere wielen worden steeds meer toegepast bij moderne kinderwagens.