Reuma Pati�nten Vereniging Heerlen

en omstreken

Nieuws


03-07-2018

Versterking bestuur gezocht!


Wederom vragen wij aandacht voor de versterking van het huidige bestuur. Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter zijn wij dringend op zoek naar een gedreven en spontaan persoon die de rol van voorzitter op zich wil nemen. Affiniteit met de doelgroep als ook bestuurlijke ervaring is wenselijk.

Heb je gevoel voor cijfers en vind je het leuk om als vrijwilliger deel uit te maken van het bestuur ter ondersteuning van de penningmeester?

Voor beide functies kan een mail worden gestuurd naar info@rpvheerlen.nl12-09-2018

Dagtocht Eifel


Voor de dagtocht gaan we met de bus naar Maria Laach en Bad Breisig. Deze twee plaatsen liggen in het Eifelgebied.

Meer informatie is te lezen in het ledenblad van augustus. Het belooft weer een mooie verzorgde reis te worden.

De kosten voor leden bedragen �42,50 p.p. en voor niet leden �47,50 p.p. Aanmeldingen verlopen via de penningmeester Phiel St�bner.01-07-2018

Nieuwe naam Reumafonds: ReumaNederland


De nieuwe naam past bij de koers die zij een aantal jaren geleden hebben ingezet: van een traditioneel fonds dat vooral baanbrekend reumaonderzoek financiert naar een moderne pati�ntenorganisatie die zich inzet voor meer dan 2 miljoen mensen met reuma in Nederland.13-06-2018

De nieuwe wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)


Sinds 25 mei is deze nieuwe wet van kracht. De wet is ter vervanging van de Wet op bescherming persoonsgegevens (privacywet) en volgt de Europese wetgeving.

De RPV Heerlen e.o. gaat zorgvuldig om met uw gegevens, niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen.

Wij beschikken uitsluitend over gegevens van onze leden die nodig zijn voor de ledenadministratie, de verzending van het ledenblad, het innen van de contributie en de deelnemers administratie van de hydrotherapie. Deze ledenlijst wordt beheerd door een door de vereniging geautoriseerde persoon in de naam van de heer Paas en mevrouw P. Stubner uit hoofde van haar functie als penningmeester. Verder beschikken alle bestuursleden over de ledenlijst. Deze ledenlijst is uitsluitend voor intern gebruik en wordt niet verstrekt aan derden. De lijst opgemaakt in een excel document en is beveiligd met een wachtwoord. Verder beschikt de vereniging over een Facebookpagina en een website, op de Facebookpagina en de website van de vereniging worden foto�s zonder namen gepubliceerd en worden uitsluitend gebruikt om een beeld van een activiteit weer te geven. Leden die het niet wenselijk vinden om foto�s van een activiteit waarop zij in beeld zijn geplaatst worden, worden verzocht om dit per mail kenbaar te maken via mailadres info@rpvheerlen.nl. Ook wanneer u vragen heeft over de nieuwe wetgeving dan horen we dit graag van u via de mail.Wijziging in het bestuur


Tijdens de ALV van 15 maart 2018 hebben wij afscheid genomen van ons bestuurslid Fieny Rijvers en aspirant bestuurslid Christina Piepers-Pustjens.

Namens het bestuur bedanken wij Fieny voor haar jarenlange inzet en vinden het jammer dat zij haar functie als vice-voorzitter neerlegt, maar respecteren uiteraard haar keuze. Ook Christina Piepers-Pustjens bedanken wij voor haar bijdrage van het achterliggende jaar.

Vanwege zijn werk ziet Loek Voncken zich genoodzaakt om zijn functie als voorzitter na de zomervakantie neer te leggen. We hebben Fieny Rijvers bereid gevonden om de rol als voorzitter tijdelijk over te nemen. Via deze weg willen wij ook Loek Voncken bedanken voor zijn betrokkenheid en inzet voor de vereniging.

Als aspirant bestuurslid verwelkomen wij Angelique Oort in de functie van 2e bestuurssecretaris. Wij wensen haar veel succes en plezier de komende jaren.