Doelstelling

Doelstelling RPV Heerlen e.o zoals opgenomen in de statuten van de vereniging:

Het doel van de vereniging is werkzaam te zijn in het belang van de reumapatiënten in de meest ruime zin.
Zij streeft dit doel na door:

  • het activeren van reumapatiënten door reumapatiënten te bevorderen
  • regelmatige bijeenkomsten te houden ter bevordering van de onderlinge contacten en contact te onderhouden met de niet-mobiele leden
  • de zelfwerkzaamheid van de individuele reumapatiënten en hun mondigheid ten opzichte van artsen en andere professionele werkers te stimuleren
  • het, waar nodig en op verzoek van het lid of het bestuur, bevorderen van maatschappelijke hulpverlening en/of participatie in de maatschappij
  • het verzamelen en doorgeven van informatie en voorlichting door middel van lezingen, literatuur en documentatie op het gebied van reuma
  • het samenwerken met andere organisaties en instellingen, wanneer dit voor het doel van de vereniging bevorderlijk is
  • andere door de leden gewenste activiteiten, die het doel van de vereniging bevorderen en niet in strijd zijn met deze statuten
Algemeen

De Reuma Patiënten Vereniging Heerlen e.o. richt zich op de specifieke problematiek waarmee mensen met een reumatische aandoening te maken krijgen. De verenging behartigt de maatschappelijke belangen van haar leden en houdt zich bezig met het stimuleren van de zelfredzaamheid van reumapatienten, het verzamelen en aan de leden doorgeven van informatie en voorlichting, het organiseren van bijeenkomsten en ziekenbezoek. De activiteiten zijn toegankelijk voor de leden van de vereniging. De contributie bedraagt momenteel € 16,00 per jaar.

Werkgebied

Oostelijke Mijnstreek (Parkstad Limburg: Heerlen/Brunssum/Landgraaf/Kerkrade) en omstreken.

Activiteiten

Lotgenotencontact 
Lotgenotencontact vindt plaats in de vorm van een maandelijkse voorlichtingsavond en twee keer per week is gelegenheid om te zwemmen onder deskundige begeleiding van een therapeut. 
Ook zijn wij dit jaar gestart met fitness voor mensen met reuma, onder begeleiding van een deskundige.
Tevens is er eens per twee weken een creatieve middag waarbij men onder begeleiding zijn/haar creatieve talenten kan ontplooien, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de handicap van de reumapatient.
Hiernaast vindt er jaarlijks een vakantiereis alsmede een dagtocht plaats waarbij er gebruik gemaakt kan worden van een rolstoelbus. Ook vindt er nog een halve dagtocht plaats evenals een kerstviering.

Voorlichting
Maandelijks vindt er een voorlichtingsavond plaats. Deze avonden hebben een wisselend thema. Zeker 1x per jaar komt de reumatoloog voorlichting geven over de nieuwste ontwikkelingen. De overige avonden worden getracht zo afwisselend mogelijk in te vullen. Hiervoor doen wij al eens een beroep op bv. een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een organisatie die voorlichting geeft over koken voor mensen met handicap. Tevens proberen we elk jaar tijdens de voorlichtingsavond een toneelvoorstelling te laten plaatsvinden, waarbij ook leden van onze vereniging meespelen.