Nieuwsbericht m.b.t. Coronavirus

Nieuwsbericht m.b.t. Coronavirus

Beste leden,

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van ons kabinet, heeft het bestuur van onze vereniging besloten om alle activiteiten tot september te annuleren.
Dit geldt ook voor de hydrotherapie en de creatieve middagen.

Het betreft de activiteiten:
– Bloesemtocht op 15 april;
– Thema avond Buurtzorg
op 18 juni;
– Vakantiereis van 28 juni
t/m 5 juli

Heeft u de kosten voor de bloesemtocht en/of de vakantiereis reeds voldaan, dan storten wij dit bedrag terug op uw rekening.

De uitgave van het ledenboekje wordt opgeschort naar augustus.

Om in beweging te blijven adviseren wij u om Limburg in Beweging via L1 TV te volgen.
Fysiotherapeut Erik Eurelings biedt dagelijks om 10.00 uur en 14.30 uur, gedurende een half uur een aantal oefeningen, die voor iedereen geschikt zijn.

Namens het bestuur wensen wij u en uw familie alle goeds en sterkte toe de komende tijd.
Wij hopen u in goede gezondheid te mogen begroeten bij de opstart van de activiteiten.

Voor vragen kunt u zich richten tot Inge Coenen 06-27233778.